Huisvesting Werkkracht gemeente Ede

Achtergrond

September 2017 besloot de gemeente Ede tot de oprichting van Werkkracht. Werkkracht is een overheids B.V. die werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk helpt.  

Gebouw De Manenberg werd gekozen als het hoofdkantoor van Werkkracht. De circa 1.200 m2 kantoorruimte, verdeeld over 3 verdiepingen, moest verbouwd en ingericht worden. De afdeling Huisvesting en Services van de gemeente Ede stelde Marco aan als projectleider voor de begeleiding van de verbouwing en inrichting. In het kader van duurzaamheid en circulaire economie werd de voorwaarde gesteld om bij de inrichting gebruik te maken van second life kantoorinrichting en van duurzame en/of gerecyclede materialen.  

Beschrijving werkzaamheden

In het voortraject stelde Marco de bestekken op, het vlekkenplan, de demarcatie tussen huurder en verhuurder , de benodigde PvE’s en bijbehorende budgetten. Ook (onder)aannemers werden door hem gecontracteerd. 

Tijdens de verbouwing was Marco voorzitter van het bouwteamoverleg en stemde hij frequent af met de arbo-functionaris.  Tevens beheerde en rapporteerde hij zorgvuldig over de budgetten. Marco was ook verantwoordelijk voor duidelijke afspraken over de dienstverlening tussen de afdeling Huisvesting en Services van de gemeente Ede en de directie van Werkkracht. Deze legde hij vast in een op maat gemaakt SLA voor Werkkracht. 

Over Marco

Marco is eerlijk, duidelijk en denkt mee. Marco is flexibel, zelfstandig, houdt overzicht en zorgt met de middelen die beschikbaar zijn voor het gewenste resultaat. Hij overlegt makkelijk en constructief met de directie en adviseert hen over de te nemen stappen. Marco incasseert bouwkundige tegenslagen en pakt die voortvarend op en escaleert waar nodig. Het eindresultaat is nog mooier dan vooraf gehoopt.  

Bor Veen 
Algemeen directeur Werkkracht